КЛИЕНТИ

 

Посолство на Финландия

Посолство на Кралство Норвегия

Посолство на Република Литва

Посолство на Кралство Швеция

Посолство на Народна Демократична Република Алжир

Посолство на Южна Африка

Посолство на Република Косово

Посолство на Индия

Иновация Норвегия, офис София  (Норвежка програма за сътрудничество с България)

Финпро  (Търговско Представителство на Финландия в България)

American Bar Association Rule of Law Initiative - ABA ROLI Roma Rights Initiative  (регионална програма)